Här finns Anja Assistans

Anja Assistans verksamhetsområde är i första hand
Västra Götaland. Då kan vi ha täta och personliga
kundkontakter från vårt kontor som ligger i Lerum.

För övriga kunder från andra delar av Sverige,
kan en områdesansvarig person anställas som
på plats sköter anställningsintervjuer, tidrapporter
och annat administrativt arbete.

Ansvarig personal från Anja Assistans kommer
givetvis att ha det övergripande ansvaret. 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka