Länkar

Viktiga länkar till samarbetspartners där du kan
hämta information om neuromuskulära sjukdomar
samt sådant som berör personlig assistans.
Vi har också länkat till företag som säljer hjälp-
medel som passar muskelsjuka.

www.intressegruppen.info
IfA Intresseförening för Assistansberättigade
 
www.nhr.se
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
 
www.sahlgrenska.se/su/neuromuskulart-centrum
Neuromuskulärt Centrum
 
www.aiai.se
Administrativt program
 
www.lattalyft.se
Hjälpmedel
 
www.forsakringskassan.se
Funktionsnedsättning
 
www.socialstyrelsen.se
Funktionshinder
Tillbaka