Anja Assistans

 

 

Vi riktar oss speciellt till personer med muskelsjukdomar.

Med vår bakgrund och med våra egna erfarenheter av
hur det är att leva med en muskelsjukdom, kan vi erbjuda
assistans av hög kvalitét.
Vi specialutformar vissa utbildningar och kan informera
anställda assistenter tillsammans med våra kunder
om assistansbehov för personer med muskelsjukdomar.

Anja Assistans är anslutet till IfA,
Intresseföreningen för Assistansberättigade.

Våra kunder får varje månad en redovisning av vilka
intäkter och kostnader som assistansen har medfört.
Vi använder oss av AiAi:s system för schemaläggning,
schemakoll och tidrapportering.

Juridisk hjälp anlitas externt vid behov och ingår i
anslutningskostnaden till oss.

  Tillbaka