Utbildningar

 

Alla utbildningar som vi erbjuder har inriktning på
det som är viktigt i assistansbehovet för våra kunder.

Etik till vardags och fest.
Fokus ligger på hur man som assistent bör förhålla sig
i olika bemötandesituationer.
Hjärt- och lungräddning. Basutbildning.
Brandskydd.
Basutbildning som kan genomföras i kundens hem.
Andningsteknik.
Att kunna underlätta vid förkylning, andningsträning
och hur man ska agera om någon sätter i halsen.
Lyftteknik.
Manuella lyft, med personlyft och hur man förflyttar
en person med muskelsjukdom.
Informationsdag om muskelsjukdomar.
Information av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut.
Basutbildning för assistenter.
Tystnadsplikt.
Information om tystnadsplikten.

Till detta tillkommer kurser efter önskemål eller
erbjudanden från IfA eller KFO.
Tillbaka